Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

BEMUTATKOZIK AZ ÉNEK-ZENE TANSZÉK

Utolsó módosítás dátuma : 2018. július 10.

Az alapítás (újjászervezés) adatai

Az 1948-ban Debrecenben megnyílt Állami Pedagógiai Főiskolán az Ének-zene Tanszéket is megszervezték. A tanszék első vezetője Csenki Imre volt.

A következő év őszétől (1949. október 5-én volt az évnyitó), már Egerben folyt az oktató munka. Ennek rendjét, kereteit az akkori minisztériumi rendeletek, utasítások szabták meg. Ennek megfelelően a képzés 2 éves és kétszakos volt, amelyet egy gyakorló év követett; ennek végén a jelöltek államvizsgát tettek. Az ének szak mellé a magyar, a történelem, s valamivel később a testnevelés szak járult.

1955-ben központi határozat folytán oktatáspolitikai és gazdasági okok miatt a főiskola néhány tanszéke - közöttük az Ének-zene Tanszék is megszűnt. Újjászervezésére 1959-ben került sor.

Az 1949/50-es tanévtől tanszékvezetők voltak:

Kutasi Klára: 1949-52

Szalay Lajos: 1952-54

Heintz Fülöp: 1954-56

A tanszék munkájának újraindítása Rezessy László főiskolai tanár nevéhez fűződik, aki az 1973/74-es tanév végéig vezette a tanszéket.

Az újjászervezés idején a képzés 4 évre, de ugyanakkor háromszakosra bővült. (pl.: magyar-történelem-ének, magyar-orosz-ének, vagy: biológia-földrajz-ének stb.). A máig is alapvetően érvényben lévő két szakos, 4 éves képzés az 1964/65-ös tanévtől indult. Ma már a magyar és történelem mellett német-angol-francia-hittan-művelődésszervező szakok is választhatók az ének mellé. 1993 és 94 őszén ének-zene­–karvezetés szak is indult. 1998 őszétől átmenetileg szünetel a szak indítása. Az 1959/60-as tanévtől levelező oktatás is folyik a tanszéken.

Részvétel a város (megye) zenei életében

Az ének tanszék tanárai és hallgatói évtizedek óta aktív közreműködői az intézmény, a város és a régió zenei életének. Tanáraink jó része ott található a város valamely zenei intézményében, együttesében (Zeneiskola, Szimfonikus zenekar, a városban működő kórusok valamelyike, Gárdonyi Géza Színház stb.). Többen, énekes- és hangszeres szólószerepléseikkel (önálló-koncert, közreműködés) - állandó résztvevői a városi rendezvényeknek, ugyanakkor eleget tesznek a környező, s a távolabbi helységek meghívásainak is.

A tanszék egyes tanárai, állandó tagjai bizonyos megyei, városi rendezvények (kórustalálkozók, népdalkörök bemutatója stb.) zsűrijének is. Rendszeres a szakmai kapcsolat a városban működő zenetanárokkal, akiknek óraadói munkája segíti a tanszék oktatói feladatainak ellátását.

Tanszékünk külföldi kapcsolatai

Az Ének-zene Tanszék fennállása óta aktív szerepet vállalt a főiskola intézményközi kapcsolatainak ápolásában és fejlesztésében, melyek közül kiemelkedőek: Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya (Szlovákia), University of Minnesota, Duluth (USA), a Loire-Atlantique megyei ADDM (Franciaország), a Valdosta State University (USA), Univerzita Konstantina Filozofa Nitre (Szlovákia), Cieszyn-i Egyetem (Lengyelország), University Arteveldehoge-Scholl, Gent (Belgium). Ezen kapcsolatok tanár- és diákcserék, illetve művészeti együttműködés szintjén valósultak meg.

Már meglévő, jól működő külkapcsolataink eddig is lehetővé tettek hallgatói csereprogramokat, melyek a résztvevők számára rendkívül inspiratívak voltak. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk új perspektívákat nyitott meg a pályázati alapokon történő hallgatói csereprogramok kiaknázásában. Emellett külföldi vendégoktatóink voltak: Stanley Wold és Patricia Laliberte - University of Minnesota, Duluth; Larry Scully és Lyle Indergaard - Valdosta State University (USA); Jean-Marie Bellec, Jean-Pierre Déruard, Frederic Chifforeau - az ADDM Nantes-i Intézete; Jeremiás Margit - Conservatoire Royale (Brüsszel); Barbara Krakauer New York-i hegedűművész, stb.

Hallgatóink eredményei versenyeken, fesztiválokon

A 60-as évektől rendszeressé vált, hogy az ország egyetemei és főiskolái művészeti bemutatókat tartanak. Ezeket általában kétévenként rendezték, különböző helyszíneken – nevezetesen Keszthelyen, Egerben, Sárospatakon, Debrecenben. Ezeken a rendezvényeken hallgatóink minden alkalommal eredményesen szerepeltek.

 

Együtteseink eredményei:

Női kar vez. Tar Lőrinc

Minden alkalommal arany oklevél és különdíj.

1963 Eger

1966 Keszthely

1968 Keszthely

1974 Eger

1976 Eger

1982 Eger

1984 Sárospatak

1986 Debrecen

 vez. Sz. Vass Márta

2003 Besztercebánya (arany oklevél (I. hely) és abszolút győztesnek járó diploma)

2006. Pardubice (ezüst oklevél) (aranyat nem adtak ki) Vass Márta karnagyi különdíj

2007. Besztercebánya (arany oklevél) Vass Márta karnagyi különdíj

vez.: Kabdebó Sándor

2013 Budapest (aranydiploma)

2015 Budapest (aranydiploma)

 

Vegyes kar

vez. Szepesi Györgyné

1980 Eger (ezüst oklevél)

1982 Eger (arany oklevél)

1984 Sárospatak (arany oklevél)

vez. Kis Katalin

1997 Besztercebánya (arany oklevél)

vez. Kabdebó Sándor

2009 Budapest (arany oklevéllel II. díj) Kabdebó Sándor karnagyi különdíj

2011 Budapest (arany diploma)

 

Kamarakórus

vez. Kabdebó Sándor

2012 Várna (III. díj)

2015 Budapest (aranydiploma)

 

Zenekar

vez. Gulyásné Székely Éva

1978 Eger arany oklevél

1984 Sárospatak ezüst oklevél + különdíj

 

A tanszék tervei

A bolognai folyamat, a felzárkózás, a versenyképesség megőrzése és erősítése óhatatlanul a megújulás felé vezet; rohamosan változó világunkban a piac újabb és egyre erősödő kihívások elé állít bennünket.

Az utóbbi évtizedben az ének-zene tanárok, hangszertanárok és művészek képzése mellett megnőtt az igény olyan zenei szakemberek jelenlétére is, akik a kultúra és média különböző területein adódó speciális feladatokat magas szintű zenei képzettségük segítségével színvonalasan oldják meg.

Az észak-magyarországi régióban tanszékünk eddig is meghatározó, sőt egyedülálló képzési profilt nyújtott. Az új, színesebb képzési paletta várhatóan még nagyobb vonzerővel bír majd a fiatalság körében.

A várhatóan jelentős fejlődésnek induló kulturális jellegű információ-áramlás és -csere mellett nem elhanyagolandó szempont a zenei ízlés hozzáértő szakemberek általi fejlesztése, a leendő zenehallgató-generációk nevelése, a személyiség művészetek révén történő fejlesztése. Az erre irányuló társadalmi igény – a sokszínű európai kultúra befogadásának következményeként – az elkövetkezendő évtizedekben valószínűleg növekedni fog.

Mindezek mellett természetesen nélkülözhetetlen az ének-zene tanárok képzése is, mely az új struktúra szerint a Bachelor majd a Master képzésben teljesedik ki. A végzettek elhelyezkedési lehetőségei már Eger városában és a városkörnyéken is igen gazdagok: ifjúsági-, gyermek- és felnőtt művelődési intézmények, helyi rádió- és tv stúdiók, színház, bábszínház, helyi szimfonikus zenekarok, tánc- és drámacsoportok, egyházi intézmények.

A nemzetközi tapasztalatok alapján határozottan állítható, hogy a zenei-kulturális nevelés más, elsősorban bölcsészeti jellegű tárgyakkal együtt a „hagyományos" felsőoktatási intézményrendszerben oktatható legjobban, elválasztva a merőben más módszereket igénylő előadó-művészeti-, illetve zenetudományi képzéstől.

 

Ének-zene Tanszék

(Alapítva: 1948)

A tanszék működése 1955-1959 között szünetelt

Tanszékvezetők

1948 - 1949 Csenki Imre

1949 - 1952 Kutasi Klára

1952 - 1954 Szalay Lajos

1954 - 1956 Heintz Fülöp

1959 - 1975 Rezessy László

1974 - 1976 Tar Lőrinc

1976 - 1978 Szécsényi Olivér

1978 - 1990 Dr. Kelemen Imre

1990 - 1995 Szepesi Györgyné

1995 - 2004 Gulyásné Székely Éva

2004 - Dr. Gábos Judit

 

Oktatók

1950 - 1955 Tary László

1952    Király Gyula

1953 - 1955 Dózsa Ferencné (Dr. Pusztai Jánosné)

1953 - 1955 Geibinger Sándor

1959 - 1970 Auer Gyula

1960    Könczöl Ferenc

1960 - 1966 Gyárfás Győzőné

1960 - 1961 Pataki Veronika

1961- 1996 Ary Tibor

1961 - 1991 Ary Tiborné

1961 - 1962 Back Éva

1962 - 1988 Csikós Andor

1962 - 2009 Dr. Kelemen Imre

1962 - 2000 Tar Lőrinc

1963 - 1970 Cseh Béla

1966 – 1991 Nagy Miklós

1969 - 1984 Vajda Lászlóné

1970 - 1972 Záborszky István

1971 - 1975 Moskovszky Vince

1972 - 1997 (Dobos Andrásné) Mag Stefánia

1972 - 1991 Palotai Ferencné

1974 - 1987 Rózsa László

1975 - Marík Erzsébet

1977 - 2008 Gulyásné Székely Éva

1977 - 2010 Kátai László

1978 - 1986 Aradi Tiborné

1978 - 1986 Juhász Flórián

1978 - 1995 Szepesi Györgyné

1982 - 1986 Tamás Endréné

1987 - 2008 Barta Anna

1987 - Dudás Anna

1987 - 1991 Szili Mihály

1988 - 1997 Dobosné Luda Andrea

1988 - 1989 Veliczkyné Csák Judit

1991 - 2009 Almássy Erzsébet

1991 - 1994 Dunkel Norbert

1991 - Dr. Gábos Judit

1991 - Hegyesi - Hudik Margit

1991 - 2001 Tóthné Baranyi Krisztina

1992 - 1993 Kocsis Eszter

1992 - 1993 Lee Myeong Jae

1994 - 1999 Csizmadia Géza

1994 - Dr. Kis Katalin

1998 - 2016 Dr. Réz Lóránt

1998 - Dr. Tóthné dr. Várady Krisztina

1998 - Dr. Nagy Zoltán

1999 - Dr. Csüllög Judit

2001 - 2015 Püskiné Udvarhelyi Boglárka

2008 - Molnár Szabolcs

2008 - Dr. Zombola Péter

2009 - Dr. Kabdebó Sándor

2015 - 2016 Dr. Iván Ildikó

2016 - Klem Dénes

2018 - Kovács Csilla


< Vissza