Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Információk a pótfelvételi eljárásról

Utolsó módosítás dátuma : 2020. augusztus 08.

Idén is lesz pótfelvételi eljárás nappali és levelező képzésben az osztatlan ének-zene tanári, a rövidciklusú énektanári szakokra. A pótfelvételire való jelentkezés július 31. és augusztus 9. között zajlik le.

A felvételi vizsgára bejelentkezni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Trf0ebh5J7cUha8HrcGlWQyNIxowLhq5fGCYb_9ieqo/edit?usp=sharing


1) A vizsga gördülékeny megszervezése érdekében online felületet hoztunk létre, melynek elemei:


- egy Google formanyomtatvány, EKE Ének - zene Tanszék online felvételi címmel, melynek elérhetősége az alábbi linken található: https://forms.gle/GmWmyiWZXd6KBFmP9
- egy - külön a felvételizőink számára létrehozott - e-mail postafiók: enekfelveteli@gmail.com


2) A 2020-as pótfelvételi gyakorlati szóbeli vizsga része online platformon valósul meg.
Az Eszterházy Egyetem Ének-zene Tanszéke a könnyen kezelhető és sokak által ismert és használt Skype szoftver segítségével fogja a vizsgát lebonyolítani augusztus 13- án.
A felvételi vizsga pontos időpontjáról a honlapunkon augusztus 11-én kaptok tájékoztatást.

 

Ezúton is hangsúlyosan kérünk Titeket, hogy a honlapra az elkövetkezendő időszakban gyakran látogassatok el és figyeljétek az információkat, melyeket igyekszünk a lehető leggyorsabban megosztani Veletek. Tanszékünk Skype elérhetősége: ekfenek

 

Ismételten megerősítjük, hogy a jelentkezéshez ének-zenéből emelt szintű érettségi nem szükséges, de kérjük, hogy osztatlan képzésnél a szakpárok feltételeiről tájékozódjanak.

 

Minden általunk meghirdetett szakra a felvételi követelmények egységesek ebben az évben.
A követelményeket, elvárásokat négy fő részben fogalmaztuk meg:
I. Motivációs levél: a Google űrlap megfelelő részébe töltsétek fel.
A levélben fogalmazzátok meg a szakválasztásotok személyes indítékait, zenei szakmai háttereteket, tanulmányaitokat.

 

II. Előadói készségek, felvételen: a Google formanyomtatvány megfelelő helyére videó- vagy MP3 hangfájlban rögzítsetek
1) szabadon választott népdalt vagy zongorakíséretes műdalt szöveggel, valamint
2) zongorán, vagy más hangszeren előadott zenedarabot (kottából vagy kotta nélkül). Az előadott művek kottáinak szkennelt változatát is csatoljátok.
Értékelési szempontjaink az éneklésnél az intonációs biztonság, a kifejező előadásmód, a hangszeres műnél a stílusos, kifejező játék.

 

III. Zeneirodalmi és népzenei tájékozottság (szóbeli skype vizsga során): a hangfelvételen elhangzott művek (ének és hangszeres) zeneszerzőjének jelentősége, életrajza néhány mondatban; a választott népdalhoz kapcsolódó alapvető népzenei ismeretek.

 

IV. Zeneelméleti tájékozottság (szóbeli online vizsga során): a felvételen elhangzott zenemű formája, műfaja, illetve a népdal/dal hangneme, ütemjelzője, tempója, előadásmódja
A vizsga követelményekben említett Google űrlap, a két feltöltött hangfelvétel beküldési határideje: augusztus 9.
Az esetleges félreértések elkerülése végett: a korábbi évek gyakorlatától eltérően NEM kérünk gége szakorvosi vizsgálati eredményt. Továbbá: a felvi.hu által közzétett követelményekben megfogalmazott hallásvizsgálat kizárólag ZENEI hallásvizsgálatként értendő, melyet az online felvételi folyamán a felvételi bizottság vizsgál, elsősorban annak feljleszthetősége szempontjából.

 

Bármilyen, a felvételivel kapcsolatos kérdésetek, esetleg nehézségeitek vannak, írjatok a fentebbi e-mail címre, vagy hívjátok a +36 36 520 464 tanszéki telefonszámot. Minden kérdésetekre készséggel válaszolunk!
A felvételi vizsgákkal kapcsolatos további tudnivalókról a Felvételi és Képzésszervezési Osztály elektronikus levélben – a jelentkezés során megadott e-mail címre – részletes tájékoztatást küld.


< Vissza