Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Módosított felvételi gyakorlati vizsga

Utolsó módosítás dátuma : 2020. október 15.

az osztatlan ének-zene tanári, a Zenekultúra BA , valamint a rövidciklusú énektanári szakra, nappali és levelező képzésben

A 2020-as felvételi eljárás online platformon valósul meg. Az Eszterházy Egyetem Ének-zene Tanszéke a könnyen kezelhető és sokak által ismert és használt Skype szoftver segítségével fogja a vizsgát lebonyolítani június 2.- és 3- án, kedden és szerdán. A felvételi vizsgák pontos időpontjáról a honlapunkon, május 25- én kaptok tájékoztatást. Ezúton is hangsúlyosan kérünk Titeket, hogy a honlapra az elkövetkezendő időszakban gyakran látogassatok el és figyeljétek az információkat, melyeket igyekszünk a lehető leggyorsabban megosztani Veletek. Tanszékünk Skype elérhetősége: ekfenek

 

A felvételi vizsgára bejelentkezni az alábbi linken lehet:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Trf0ebh5J7cUha8HrcGlWQyNIxowLhq5fGCYb_9ieqo/edit?usp=sharing

 

A korábbi évek gyakorlatától eltérően NEM kérünk gége szakorvosi vizgalati eredmenyt. A felvi.hu által közzétett követelményekben megfogalmazott hallásvizsgálat kizárólag ZENEI hallásvizsgálatként értendő, melyet az online felvételi folyamán a felvételi bizottság vizsgál, elsősorban annak feljleszthetősége szempontjából.


Mindenekelőtt: minden általunk meghirdetett szakra a felvételi követelmények egységesek ebben az évben.


A vizsga gördülékenymegszervezése érdekében online felületet hoztunk létre, melynek elemei:
- egy Google formanyomtatvány, EKE Ének - zene Tanszék online felvételi címmel, melynek elérhetősége az alábbi linken található: https://forms.gle/GmWmyiWZXd6KBFmP9

- egy - külön a felvételizőink számára létrehozott - e-mail postafiók: enekfelveteli@gmail.com


Bármilyen, a felvételivel kapcsolatos kérdésetek, esetleg nehézségeitek vannak, írjatok a fentebbi e-mail címre, vagy hívjátok dr. Asztalos Bence tanár urat a +36305496384 - es telefonszámon, aki minden kérdésetekre készséggel válaszol!


A követelményeket, elvárásokat négy fő részben fogalmaztuk meg:

 

I. Motivációs levél: a Google űrlap megfelelő részébe töltsétek fel.
A levélben fogalmazzátok meg a szakválasztásotok személyes indítékait, zenei szakmai háttereteket, tanulmányaitokat.


II. Előadói készségek, felvételen: a Google formanyomtatvány megfelelő helyére videó- vagy MP3 hangfájlban rögzítsetek

1) szabadon választott népdalt vagy zongorakíséretes műdalt szöveggel, valamint

2) zongorán, vagy más hangszeren előadott zenedarabot (kottából vagy kotta nélkül). Az előadott művek kottáinak szkennelt változatát is csatoljátok.


Értékelési szempontjaink az éneklésnél az intonációs biztonság, a kifejező előadásmód, a hangszeres műnél a stílusos, kifejező játék.


III. Zeneirodalmi és népzenei tájékozottság (szóbeli skype vizsga során): a hangfelvételen elhangzott művek (ének és hangszeres) zeneszerzőjének jelentősége, életrajza néhány mondatban; a választott népdalhoz kapcsolódó alapvető népzenei ismeretek.


IV. Zeneelméleti tájékozottság (szóbeli online vizsga során): a felvételen elhangzott zenemű formája, műfaja, illetve a népdal/dal hangneme, ütemjelzője, tempója, előadásmódja

 

A vizsga követelményekben említett Google űrlap, a két feltöltött hangfelvétel beküldési határideje: május 29.


A felvételi vizsgákkal kapcsolatos további tudnivalókról a Felvételi és Képzésszervezési Osztály 2020. május 15-ig elektronikus levélben – a jelentkezés során megadott e-mail címre – részletes tájékoztatást küld.


< Vissza