Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

BA felvételi követelmény

Utolsó módosítás dátuma : 2015. április 26.

A felvételi vizsga értékelése összesen 200 pont

– szóbeli, gyakorlati vizsga

1. Éneklési készség: Alapvető követelmény az intonálási biztonság,

a megfelelő hangszín, hangterjedelem, a kifejező előadásmód

szabadon választott népdalok előadása szöveggel, emlékezetből.

értékelése: 60 pont

2. Kottaolvasás: Ismeretlen dallam éneklése első látásra.

értékelése: 30 pont

3. Zenei alapismeretek: dúr, moll, 7 kereszt és 7 b-ig. A különböző
hangközök, hármashangzatok és fordításaik szerkezeti felépítése,

hallás utáni felismerése, visszaéneklése.

értékelése: 60 pont

– hangszeres tudás bemutatása

legalább két különböző stílusú zenemű előadásával.

értékelése: 30 pont

– zeneirodalmi tájékozottság felmérése

értékelése: 20 pont


< Vissza