Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

MA felvételi követelmény

Utolsó módosítás dátuma : 2015. április 26.

(2-3 féléves)

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok, végzettségek:

  • főiskolai szintű ének-zene tanár, illetve zeneművészeti főiskolán szerzett zeneiskolai tanári, karvezetői oklevelek

A vizsga típusa: szóbeli gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsgakövetelmények:

- Szolfézs: lapról éneklés, valamint 10 szabadon választott kétszólamú gyakorlat előadása ének- zongorával (Bertalotti solfeggiok, Kodály biciniumok)

- Zeneelmélet: zeneelméleti alapismeretek, összhangzattani mintapélda zongorázása diktálás alapján

- Népzene: 20 szabadon választott népdal éneklése és elemzése

- Zeneirodalmi tájékozottság felmérése: zenetörténeti korszakok, stílusok, zeneszerzők és műveik ismerete

- Komplex előadói gyakorlat:

o Magánének: 2 különböző stílusú dal vagy ária előadása kotta nélkül

o Hangszerjáték:

- zongora: 3 különböző stílusú mű előadása

- egyéb hangszer: 2 különböző stílusú mű előadása

- kötelező zongora: 2 különböző stílusú mű előadása

o Karvezetés: 2 különböző karakterű, bicinium-jellegű kórusmű vezénylése a felvételizőkből álló kórus előtt

A felvételi kétfordulós. Először a szolfézs, zeneelmélet, népzene, zeneirodalmi tájékozottság illetve magánének, hangszerjáték tudás bemutatása történik (az összes felvételizőt meghallgatjuk). Ez után a karvezetés tudás felméréséhez 2 különböző karakterű bicinium jellegű kottát kapnak a felvételizők és rövid felkészülés után a felvételizőkből álló kórus előtt vezénylik a megjelölt művet.


< Vissza