Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

MA felvételi követelmény

Utolsó módosítás dátuma : 2015. április 26.

(5 féléves)

Előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek:

a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok, végzettségek

- ének-zene alapszak

- előadóművész alapszak

- alkotóművészet és muzikológia alapszak

- második tanári szakképzettséget előkészítő 50 kredites szakdiszciplináris modul

b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények.

- a bemenethez szükséges a 10 kredites pedagógiai- pszichológiai előkészítő modul teljesítése

az alapszakon

A vizsga típusa: szóbeli gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsgakövetelmények:

- Szolfézs: lapról éneklés, valamint 10 szabadon választott kétszólamú gyakorlat előadása ének- zongorával (Bertalotti solfeggiok, Kodály biciniumok)

- Zeneelmélet: zeneelméleti alapismeretek, összhangzattani mintapélda zongorázása diktálás alapján

- Népzene: 20 szabadon választott népdal éneklése és elemzése

- Zeneirodalmi tájékozottság felmérése: zenetörténeti korszakok, stílusok, zeneszerzők és műveik ismerete

- Komplex előadói gyakorlat:

o Magánének: 2 különböző stílusú dal vagy ária előadása kotta nélkül

o Hangszerjáték:

- zongora: 3 különböző stílusú mű előadása

- egyéb hangszer: 2 különböző stílusú mű előadása

- kötelező zongora: 2 különböző stílusú mű előadása


< Vissza