Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Zenekultúra BA felvételi követelmény

Utolsó módosítás dátuma : 2019. november 22.

A felvételi vizsga értékelése összesen 200 pont

Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Felvételi követelmények
Zenekultúra BA szak

A felvételi vizsga:
szóbeli, gyakorlati vizsga

Éneklési készség:
Alapvető követelmény az intonálási biztonság, a megfelelő hangszín, hangterjedelem, a kifejező előadásmód szabadon választott népdalok előadása szöveggel, emlékezetből.
értékelése: 60 pont

Kottaolvasás:
Ismeretlen dallam éneklése első látásra.
értékelése: 30 pont

Zenei alapismeretek:
Hangsorok dúr, moll, 7# - 7b- ig. A különböző hangközök, hármashangzatok és fordításaik szerkezeti felépítése, hallás utáni felismerése, visszaéneklése.
értékelése: 60 pont

Hangszeres tudás bemutatása:
legalább két különböző stílusú zenemű előadásával.
értékelése: 30 pont

Zeneirodalmi tájékozottság felmérése:
értékelése: 20 pont

A jelentkező a népdalok, a bemutatni kívánt művek jegyzékét, valamint a pályaalkalmasságot igazoló egy hónapnál nem régebbi gégeszakorvosi vizsgálat eredményét hozza magával a felvételi vizsgára.


< Vissza