Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szakfelelős - szakmentor - szakreferens

Utolsó módosítás dátuma : 2019. november 20.

Az Ének-zene Tanszék hallgatói támogató rendszere

Szakfelelős:
Dr. habil. Gábos Judit
tanszékvezető egyetemi tanár
(gabos.judit@uni-eszterházy.hu)

1. A szakfelelős tevékenysége
• A tanulmányi előmenetel segítése
• A szakmai gyakorlat segítése
• A kreditelfogadás megkönnyítése
• A kérelmek benyújtásának segítése
• A szakdolgozatok konzulenseinekkiválasztásában segítségnyújtás
• Duális képzés esetén egyénre szabott képzési terv elkészítése, folyamatos kapcsolattartás a hallgatóval

 

Szakmentor:
Klem Dénes
tanársegéd
(klem.denes@uni-eszterhazy.hu)

2. Szakmentor – oktatói támogatás
• A beilleszkedés segítése
• A felsőoktatási környezetben való eligazodás segítése
• Az egyetemi információs rendszerek megismertetése
• A hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás
• A hallgatók és oktatók közötti kommunikáció támogatása
• Az intézményi rendezvényeken való részvétel ösztönzése
• A tanulmányi előmenetellel kapcsolatos támogatás
• A közösségépítés ösztönzése
• A hallgatók érzékenyítése a fogyatékkal élő hallgató társaik iránt
• A hallgatói igények, ötletek, észrevételek közvetítése a szaktanszékek, intézetek vezetése felé

 

Szakreferens:
Vincze Karolina
angol nyelv és kultúra tanár – ének-zene tanár szakos hallgató
(myfaith430@gmail.com)

3. Szakreferens – hallgatói támogatás
• A közösségépítés ösztönzése
• A beilleszkedés segítése
• Kapcsolattartás a Campus HÖK-kel
• A felsőoktatási környezetben való eligazodás segítése

 


< Vissza