Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Információ az alapképzésről

Utolsó módosítás dátuma : 2019. március 07.

Leírás a zenekultúra BA képzésről

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

magyar nyelvű megjelölés : zenekultúra szakember 

angol nyelvű megjelölés: Music Culture Expert

 Képzési forma, munkarend:

alapképzés, nappali és levelező

Képzési idő:

6 félév

 Specializáció: 

zenei informatikus

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteik, a kulturális-művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában, kiművelt zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek szolgálatuk ellátására az európai térség zenei és más kulturális-művészeti intézményeiben. A képzés során kellő jártasságra tesznek szert a magyar zenei élet és az európai országok zenei életének megismeréséhez.
Az ideális jelentkező: megfelelő zenei előképzettséggel rendelkezik; szeret naponta zenével foglalkozni; szeret kórusokban énekelni, zenekarban játszani; hangszertudását magasabb szintre szeretné emelni; érdeklik a számítógép zenei felhasználásának lehetőségei; kulturális intézmények, médiumok zenei szakembereként kíván tevékenykedni; egyházi és amatőr kórusok irányításában kíván részt venni; zenei könyvtárban vagy médiatárban szeretne elhelyezkedni.

Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani, zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal alkotó módon segíteni és alsóbb fokon irányítani, csoportos zenei teljesítmények létrehozásában részt venni. Magas fokú motivációval, minőségi igénnyel és személyes hatással dolgozni az ének- illetve zenekultúrával összefüggő intézményekben és munkakörökben feladatot ellátni, a hangversenyélet szervezési kérdéseiben szakreferensként, tanácsadóként és szervezőként működni, a zeneismeretüket és zeneszeretetüket hangszeren, énekkel, szóban és írásban terjeszteni.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

kulturális intézményekben, médiában, zenei együttesekben, közoktatásban.

 


< Vissza