Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

ONLINE FELVÉTELI GYAKORLATI VIZSGA

Utolsó módosítás dátuma : 2021. április 26.

A járványhelyzet miatt az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Ének-zene Tanszékén a 2021-es felvételi gyakorlati vizsga - a tavalyihoz hasonlóan - online platformon valósul meg, amelynek időpontja 2021. május 31., június 1. és 2. (hétfő, kedd, szerda).

A felvételit a kipróbált és könnyen kezelhető Skype szoftver segítségével fogjuk a lebonyolítani. Az Ének-zene Tanszék Skype elérhetősége: ekfenek
A felvételi vizsgabeosztás egy Google táblázatban fog megjelenni, melyet május 24-én fogunk feltenni a tanszéki weblapra. A felvételi mindhárom napon reggel 9 órakor kezdődik és a szóbeli vizsga jelentkezőként 20 percet vesz igénybe.
A lentebb részletesen taglalt vizsga követelményekben említett Google űrlap, a két feltöltött hang-, vagy videófelvétel beküldési határideje: május 28.
A nappali és levelező képzésben meghirdetett osztatlan ének-zene tanári, Zenekultúra BA, valamint a rövidciklusú énektanári szakjainkra a felvételi követelmények ebben az évben egységesek.

• A vizsga gördülékeny megszervezése érdekében online felületet hoztunk létre, amelynek elemei:
- egy Google formanyomtatvány, EKE Ének-zene Tanszék online felvételi címmel, melynek elérhetősége: https://forms.gle/GmWmyiWZXd6KBFmP9
- egy - külön a felvételizőink számára létrehozott és fenntartott - e-mail postafiók: enekfelveteli@gmail.com

Felvételizőinket kérjük, hogy bármilyen, a felvételivel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban a fentebb említett, vagy az enek@uni-eszterhazy.hu címre írjanak, vagy hívják a 06 36-520-464-es telefonszámot.

A felvételi gyakorlati vizsga követelményeit négy fő részben fogalmaztuk meg:

I. Motivációs levél: a Google űrlap megfelelő részébe kérjük feltölteni.
A levélben a szakválasztás személyes indítékait, felvételizőink zenei szakmai hátterét, tanulmányait kérjük feltüntetni.

II. Előadói készségek hang vagy videófelvételen: a Google formanyomtatvány megfelelő helyére videó- vagy MP3 hangfájlban kérjük rögzíteni:
1) egy szabadon választott népdalt vagy zongorakíséretes műdalt szöveggel, valamint
2) zongorán, vagy más hangszeren előadott zenedarabot (kottából vagy kotta nélkül). Az előadott művek kottáinak szkennelt változatát is kérjük csatolni.

Értékelési szempontjaink az éneklésnél az intonációs biztonság, a kifejező előadásmód, a hangszeres műnél a stílusos, kifejező játék.

III. Zeneirodalmi és népzenei tájékozottság (szóbeli skype vizsga során): a hangfelvételen elhangzott művek (ének és hangszeres) zeneszerzőjének jelentősége, életrajza néhány mondatban; a választott népdalhoz kapcsolódó alapvető népzenei ismeretek.

IV. Zeneelméleti tájékozottság (szóbeli online vizsga során): a felvételen elhangzott zeneművek formája, műfaja, illetve a népdal/dal hangneme, ütemjelzője, tempója, előadásmódja.

A felvételi vizsgákkal kapcsolatos további tudnivalókról egyetemünk Felvételi és Képzésszervezési Osztálya 2021. május 14-ig elektronikus levélben – a jelentkezés során megadott e-mail címre – részletes tájékoztatást küld.

Sikeres felkészülést kíván
az Eszterházy Károly Egyetem Ének-zene Tanszéke


< Vissza