Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Információ az osztatlan képzésről

Utolsó módosítás dátuma : 2018. március 06.

Leírás az ének-zene tanár osztatlan szakról

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

magyar nyelvű megjelölése: ének-zene tanár
angol nyelvű megjelölése: school music teacher

Képzési forma, tagozat:

nappali és levelező tagozat

Képzési idő:

10 félév

Finanszírozás:

államilag támogatott és költségtérítéses

Képzési cél:

Olyan szakemberek képzése zajlik a sza­kon, akik képesek az ének-zene oktatás feladatainak szakmailag színvonalas el­látására, az alapfokú szolfézs és zeneiro­dalom oktatására. Magas fokú zenei- és pedagógiai tudásuk birtokában alkalma­sak – karvezetői felkészültségük alapján – az iskolai kórusmunka és más művészeti csoportok vezetésére, és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására.

Főbb szakmai tárgyak:

szolfézs-zeneismeret, zeneelmélet, zenetörténet, karvezetés, hangképzés, zongora-hangszerjáték, partitúraolvasás, karének, népzene

Módszertani ismeretek tárgyai:

ének-zene szakmódszertan, anyagismeret

Az ének-zene tanár szakon végzettek alkalmasak:

ének-zene oktatás feladatainak szakmailag színvonalas ellátása
alapfokú szolfézs, zeneirodalom oktatása
művészeti együttesek vezetése
kórusok vezetése

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

általános iskolák
középiskolák, gimnáziumok
zeneoktatási intézmények
kulturális intézmények

Induló szakpárok, érettségi követelmények:

angol nyelv és kultúra tanára– ének-zene tanár (angol emelt szintű érettségi)

ének-zene tanár - rajz- és vizuális kultúra tanár (gyakorlati felvételi vizsga, rajz esetében alkalmassági vizsga is)

ének-zene tanár - média, mozgókép- és kommunikációtanár (gyakrolati felvételi vizsga)

magyar tanár – ének-zene tanár (magyar emelt szintű érettségi)

matematika tanár – ének-zene tanár (matematika emelt szintű érettségi)

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – ének-zene tanár (történelem emelt szintű érettségi)

német nyelv és kultúra tanára – ének-zene tanár (német emelt szintű érettségi)

testnevelés - ének-zene tanár (gyakorlati felvételi vizsga)

hittanár – ének-zene tanár (hittanár szakra jelentkezés a hittudományi főiskolán)


< Vissza