Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dr. Kis Katalin PhD

Utolsó módosítás dátuma : 2020. október 19.

főiskolai docens

Elérhetősége:
e-mail: kis.katalin@uni-eszterhazy.hu

tel.: +36-520-400/2034

1959-ben született Egerben. Zeneiskolai szolfézs-általános iskolai ének-zene tanári diplomáját Debrecenben szerezte. Egyetemi diplomáját a Liszt Ferenc Zeneakadémián kapta 1995-ben. Nyitrán, az Univerzita Konstantina Filozofa pedagógiai fakultásán PhD doktori fokozatot szerzett 2009-ben. Disszertációjának témája a szolfézstanítás tárgykörébe tartozik.

1991 óta tanít az Eszterházy Károly Főiskola Ének-zene Tanszékén. Az eltelt 28 évben szolfézst, karvezetést, kórusmódszertant, kórusirodalmat, gyermekkari kórusirodalmat, fuvola hangszerjátékot oktatott. 1995-től 2008-ig vezette a Főiskola vegyes karát.

A kórussal Arany Diplomát szereztek Besztercebányán, sikeres koncertkörutat tettek Németországban, többször énekeltek a Parlamentben. A Főiskolai ünnepélyeknek, koncerteknek rendszeres szereplői voltak, két zenei CD-n énekelnek, két ősbemutatót tartottak.

Tagja a KÓTA-nak (Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Tanácsa), több mint 20 éve szakértőként és zsüritagként vesz részt Heves megye Éneklő Magyarország és Éneklő Ifjúság kórusversenyein és rendszeresen publikál ezekről a Zeneszó-ban.

Az egyetem TDK-munkájának koordinálását 2001-től végzi. 2006-tól tagja a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácásnak, 2010-2014 között a Szenátus munkájában is részt vett.

 2018. - PhD értekezés opponense: Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Szűcs Tímea: Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete - egy új esélynövelő iskolatípus

 2018. - PhD értekezés - bizottsági tag: Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Tiszai Luca: A közös zenélés szerepe a befogadó attitűd kialakításában

 2017.  EKE Tavaszi Fesztivál - Rendszerek Kodály Zoltán olvasógyakorlataiban - előadás

 2016. Éneklő Magyarország Kórusfesztivál (Eger) -  Bartók Béla gyermek- és nőikarai - előadás

 2013.  EKE Zeneterem, Eger - Lányi Ernő Egerben - arckép zenével - előadás és Lányi-kórusok bemutatása

 2011.  Szabadka, Lányi Ernő konferencia - Lányi dokumentumok Egerben - előadás

 2007.  Nyitra, UKF Pedagógiai Fakultás - Kölcsönzött témák Kodály Zoltán olvasógyakorlataiban - előadás és Kodály hangverseny

 2006. Bartók Béla öröksége Nemzetközi Zenei Találkozó, Rimaszombat - Bartók kórusainak szövegforrásai - előadás és hangverseny

 2002.  Bordalok Egerből CD készítése az EKF Vegyes karával

 2000.  EKF Zeneterem, Eger  - J.S. Bach Két és háromszólamú invenciói - előadás

 

 


< Vissza